Σύνολα Δεδομένων

97 Σύνολα Δεδομένων

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Κοίμηση Θεοτόκου, Καρύδι

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με 2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) στηριζόμενα σε πεσσούς και προβόλους. Η διακόσμηση αποτελείται από τουλάχιστον 3 ζωγραφικά στρώματα, από τα οποία διακρίνεται καλύτερα το 2ο. Το τελευταίο στρώμα αποτελούνταν...

  Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, Στύλος

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Πρόκειται για καμαροσκεπή δίκλιτο ναό με εσωνάρθηκα στο βόρειο εκ των δύο κλιτών, ενισχυτικά τόξα (σφενδόνιο) σε παραστάδες και οξυκόρυφο αψίδωμα στο βόρειο τοίχο για το νότιο κλίτος και στο νότιο για το βόρειο κλίτος. Όσον αφορά όμως τον...

   Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Εισόδια Θεοτόκου, Κουρνάς

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Πρόκειται για μονόχωρο καμαροσκεπή ναό με δύο ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) σε κυλίβαντες. Δεν σώζεται τοιχογραφικός διάκοσμος σύμφωνα με την πρώτη διερεύνηση αυτοψία. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από...

    Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Αγία Ειρήνη Κουρνάς

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

     Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός (οξυκόρυφη καμάρα) με 1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε πεσούς. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή την οποία διάβασε ο Gerola, ο ναός ανάγεται στο 1362. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιγραφή διακρίνεται σήμερα σε...

     Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Άγιος Γεώργιος Πεμονιών

     Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής με οξυκόρυφη καμάρα και 1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) που στηρίζεται σε πεσσούς. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της...

      Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Άγιος Γεώργιος, Κουρνάς

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Τρίκλιτος καμαροσκεπής ναός με 2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) με προβόλους στο κεντρικό κλίτος και μεταγενέστερη προσθήκη τέταρτου κλίτους στα Ν αφιερωμένου στον Χριστό.  Για μεγαλύτερη διευκόλυνση θα εξεταστεί κάθε κλίτος χωριστά. /*Στη...

       Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου -Κοίμηση Θεοτόκου Αλίκαμπου

       Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

        Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός χωρίς ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο). Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ναού, ασφαλώς μπορεί να τοποθετηθεί στο 1315 – 16, σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή ενώ αποδίδονται στον γνωστό και από άλλα έργα ζωγράφο...

        Θάλασσες Πολιτισμού - Οι θησαυροί του Ψηλορείτη

        Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

         Το έργο στοχεύει στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής φυσιογνωμίας των περιοχών του βορειοδυτικού Ψηλορείτη στο πλαίσιο της αειφορίας και των ολοκληρωμένων σχεδίων για τοπική ανάπτυξη. /*Στη...

         Ιστορία και Πολιτισμός της Κρήτης σε πέντε γλώσσες

         Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

          Το βιβλίο προβάλει την εικόνα της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης με κείμενα ευσύνοπτα και εύληπτα και με πλούσια αρχειακή και φωτογραφική τεκμηριώση. This book promotes the image of history and civilization of the island of Crete,...

          Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Άγιοι Ασώματοι, Βαφέ

          Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

           Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής, με οξυκόρυφη καμάρα ναός, χωρίς ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια). Το σωζόμενο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού συνίσταται σε ανεικονικό διάκοσμο, αποτελούμενο από απλά γραμμικά σχέδια που σχηματίζουν σταυρούς και...