Σύνολα Δεδομένων

97 Σύνολα Δεδομένων

Π78 - Λαογραφία - Ήθη και Έθιμα - Νομός Ηρακλείου

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής...

  Π78 - Πολιτισμός- Κρητικά Χρονικά Τόμος Α'

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής έρευνας. Στις σελίδες τους παρουσιάσθηκαν εκατοντάδες...

   Π78 - Πολιτισμός- Κρητικά Χρονικά Τομος ΙΓ'

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής έρευνας. Στις σελίδες τους παρουσιάσθηκαν εκατοντάδες...

    Π78 - Πολιτισμός- Κρητικά Χρονικά Τόμος ΙΔ'

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

     Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής έρευνας. Στις σελίδες τους παρουσιάσθηκαν εκατοντάδες...

     Π78 - Πολιτισμός- Κρητικά Χρονικά Τομος ΙΒ'

     Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Τα «Κρητικά Χρονικά», πρωτοπόρο επιστημονικό περιοδικό που εξέδιδε από το 1947 στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός, υπήρξαν επί δεκαετίες ένας από τους βασικούς μοχλούς της κρητολογικής έρευνας. Στις σελίδες τους παρουσιάσθηκαν εκατοντάδες...

      Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Νεάπολη

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Καμαροσκεπής δίκλιτος με διπλή πεσσοστοιχία (Σημερινή Κατάσταση). Οι τοιχογραφίες του κεντρικού κλίτους διακρίνονται σε 2 στρώματα. Οι ελάχιστες ενδείξεις δεν επιτρέπουν ακριβή χρονολόγηση των στρωμάτων. Σύμφωνα με τον Μπορμπουδάκη, τα...

       Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιοι Απόστολοι Καστέλι

       Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

        Μονόχωρος καμαροσκεπής με  2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες και μεταγενέστερο εσωνάρθηκα. Η χρονολόγηση του ναού τοποθετείτε τέλος του 14ου  με αρχές του 15ου αι.; /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

        Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αγία Άννα Κάτω Φουρνή

        Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

         Μονόχωρος καμαροσκεπής  με 4 τυφλά αψιδώματα στο Β. τοίχο και 2 τυφλά αψιδώματα στον Ν. τοίχο και ένα ενισχυτικό τόξο. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών υπολογιζεται στις αρχές 14ου αι. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων,...

         Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κάτω Φουρνή

         Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

          Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες  και μεταγενέστερο εξωνάρθηκα. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών προσδιορίζεται τον A΄μισό  15ου αι.. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

          Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Χουμεριάκο

          Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

           Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά τοίχο. Η κακή κατάσταση και οι ασβεστωμένες επιφάνειες δεν επιτρέπουν τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών. Παρατηρούνται 2 στρώματα. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων,...