Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

111 Σύνολα Δεδομένων

Ισοϋψείς καμπύλες 500 μέτρων

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Οι Ισοϋψείς καμπύλες 500 μέτρων δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...