Σύνολα Δεδομένων

60 Σύνολα Δεδομένων

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικού Διαμερίσματος Μακρύ Γυαλού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

    Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού, σήμερα Δημοτικής Ενότητας Δήμου Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου.