Σύνολα Δεδομένων

2 Σύνολα Δεδομένων

Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναρτηθέντων στο data.gov.gr