Σύνολα Δεδομένων

1 Σύνολα Δεδομένων

Λατομεία Κρήτης

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

    Λατομεία και Λατομικές ζώνες αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ο χάρτης απεικονίζει, με διαδραστικό τρόπο, δεδομένα λατομείων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που προέρχονται από τη Γεωβάση, που τηρείται από το...