Σύνολα Δεδομένων

1 Σύνολα Δεδομένων

Λιθολογικός Χάρτης της Κρήτης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Ο λιθολογικός χάρτης της Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης...