Σύνολα Δεδομένων

1 Σύνολα Δεδομένων

Πράξεις χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

    Πράξεις χαρακτηρισμού που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται πράξεις χαρακτηρισμού κυρίως από το 2014 μέχρι και το 2016. Υπάρχουν και παλαιότερων ετών που έχουν ψηφιοποιηθεί από την δασική υπηρεσία.