Σύνολα Δεδομένων

3 Σύνολα Δεδομένων

Σεισμοί της Κρήτης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Οι Σεισμοί στην Κρήτη δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...

  Κίνδυνος κατολισθήσεων στην Κρήτη

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Ο κίνδυνος κατολισθήσεων της Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

   Χάρτης Πυκνότητας Σεισμών της Κρήτης

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Ο Χάρτης Πυκνότητας Σεισμών της Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...