Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

147 Σύνολα Δεδομένων

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Νεάπολη

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Καμαροσκεπής δίκλιτος με διπλή πεσσοστοιχία (Σημερινή Κατάσταση). Οι τοιχογραφίες του κεντρικού κλίτους διακρίνονται σε 2 στρώματα. Οι ελάχιστες ενδείξεις δεν επιτρέπουν ακριβή χρονολόγηση των στρωμάτων. Σύμφωνα με τον Μπορμπουδάκη, τα...

  Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιοι Απόστολοι Καστέλι

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Μονόχωρος καμαροσκεπής με  2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες και μεταγενέστερο εσωνάρθηκα. Η χρονολόγηση του ναού τοποθετείτε τέλος του 14ου  με αρχές του 15ου αι.; /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

   Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αγία Άννα Κάτω Φουρνή

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Μονόχωρος καμαροσκεπής  με 4 τυφλά αψιδώματα στο Β. τοίχο και 2 τυφλά αψιδώματα στον Ν. τοίχο και ένα ενισχυτικό τόξο. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών υπολογιζεται στις αρχές 14ου αι. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων,...

    Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κάτω Φουρνή

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

     Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες  και μεταγενέστερο εξωνάρθηκα. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών προσδιορίζεται τον A΄μισό  15ου αι.. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται...

     Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Χουμεριάκο

     Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά τοίχο. Η κακή κατάσταση και οι ασβεστωμένες επιφάνειες δεν επιτρέπουν τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών. Παρατηρούνται 2 στρώματα. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων,...

      Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κριτσά

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Μονόχωρος καμαροσκεπής με  1 ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. Η πρώτη, περισσότερο συντηρητική, εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα (αρ. 1-24 / 39,40 46,47)...

       Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Σχινιάς

       Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

        Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά πλευρά. Οι παραστάσεις δίνουν την αίσθηση φορητών εικόνων. Η ζωγραφική – ιδιαίτερα στον άγιο Γεώργιο – παραπέμπουν σε άγιο Γεώργιο Εμπάρου (1436-7), μπορούν να χρονολογηθούν στο α΄μισό του...

        Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Κρoύστα

        Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

         Μονόχωρος καμαροσκεπής με  2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνιο) σε παραστάδες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρείται τεχνοτροπική ομοιογένεια. Το σύνολο χρονολογείται περίπου στις αρχές του 14ου αι.. /*Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών...

         Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Βραχάσι

         Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

          Μονόχωρος καμαροσκεπής δίκλιτος  (βόρειο κλίτος: Άγιος Γεώργιος / νότιο κλίτος Άγιος Δημήτριος) με μεταγενέστερο πυργοειδές κωδωνοστάσιο.  Η κακή κατάσταση και η απουσία του τοιχογραφικού διακόσμου δεν επιτρέπουν την ακριβή χρονολόγηση. /*...

          Π78 - Πολιτισμός - Εκκλησιαστικά Κειμήλια Μονής Πρέβελης, Ν. Ρεθύμνου

          Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

           Στην συλλογή των εκκλησιαστικών αντικειμένων της Μονής Πρεβέλης σύμφωνα με την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περιλαμβάνόνται Βιβλία, Έγγραφα, Εκκλησιαστικές εικόνες, Λίθινα αντικείμενα, Μικροτεχνία, Ξυλόγλυπτα Αντικείμενα, Όπλα και...