Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

147 Σύνολα Δεδομένων

Λατομεία Κρήτης

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

  Λατομεία και Λατομικές ζώνες αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ο χάρτης απεικονίζει, με διαδραστικό τρόπο, δεδομένα λατομείων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που προέρχονται από τη Γεωβάση, που τηρείται από το...

  Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Παναγιά Βιγλιώτισσα, Βουλισμένη, Νεάπολη

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Σταυρεπίστεγος ναός,  όπου στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρείται τεχνοτροπική ομοιογένεια.[1] [1]  Το σύνολο χρονολογείται περίπου στις αρχές του 14ου αι..[2] [2]   [1] [3] Παπαδάκη – Oekland, 2000α, 79 [2] [4] Bissinger, 1990, 1108...

   Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Αφέντης Χριστός Κριτσά

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Νότιο κλίτος με 2 συμμετρικά τυφλά αψιδώματα, 1 ενισχυτικό τόξο σε κιλλίβαντες και δυτικό πρόσκτισμα με σταυροθόλιο. Βόρειο κλίτος με 1 ενισχυτικό τόξο σε  κιλλίβαντες.  Η Παπαδάκη χρονολογεί τη ζωγραφική του δυτικού εξωνάρθηκα περίπου στα...

    Unistep- Φυτώριο Ιδεών

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

     Το σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, που εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα  Καινοτόμων Ενεργειών ¨CRINNO – Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια¨. Διήρκησε 80 ώρες και διεξήχθη από 21 Μαρτίου 2005 μέχρι 11 Ιουνίου...

     Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Αλμυρός"

     Διεύθυνση Υδάτων

      Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Αλμυρός". Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων...

      Πρόγραμμα TERRA-DIAS, Κρήτη - Περιήγηση στην Κρήτη και στον Πολιτισμό

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης του προγράμματος TERRA DIAS, με σκοπό να αναδείξει την φυσική και πολιστιστική κληρονομιά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα εκείνα...

       Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Μπραμιανών"

       Διεύθυνση Υδάτων

        Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Μπραμιανών". Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των...

        Μεγάλες πηγές Κρήτης

        Διεύθυνση Υδάτων

         Μεγάλες πηγές Κρήτης και δεδομένα (απορροή). Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του *DKAN Datastore Web API *με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

         Λιμενικές Εγκαταστάσεις στην Κρήτη

         Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

          Λιμενικές Εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του *DKAN Datastore Web API* με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

          Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Μυλωνιανά"

          Διεύθυνση Υδάτων

           Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Μυλωνιανά". Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων...