Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».

Ως υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν οριστεί ο κ Κριτσωτάκης Μαρίνος, προϊστάμενος της Δ/νσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136,  e-mail m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr), και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-26
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2018-06-06
Αναγνωριστικό
f820a01f-c6b2-4d61-89ed-4c75ad73b11c
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης 2018
Aναγνωριστικό πόρου
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης 2018
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Θάλασσες
Keyword from INSPIRE Data themes
Θαλάσσιες περιοχές
Τιμή της λέξης κλειδί
Ποιότητα υδάτων κολύμβησης
Ελεγχόμενο λεξιλόγιο προέλευσης - Τίτλος
Ποιότητα υδάτων κολύμβησης
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Ιούνιος 6, 2018
Ημερομηνία έναρξης
Τρίτη, Μάιος 1, 2018 - 08:30
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Μάιος 1, 2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Ιούνιος 6, 2018
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τετάρτη, Ιούνιος 6, 2018
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Ιούνιος 6, 2018
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Διεύθυνση Υδάτων
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ydata@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Πάροχος πόρου