Πρωτεύουσες καρτέλες

Τα χαρακτηριστικά των σημείων υδροληψίας (συντεταγμένες, τοποθεσία, κλπ) έχουν αναρτηθεί όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υποδοχής.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί πλήρως από τη Δ/νση Υδάτων και αναρτώνται με κάθε επιφύλαξη.

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σημεία υδροληψίας είναι αυτά που έχουν περιέλθει και καταγραφεί από την Δ/νση Υδάτων μέχρι τις 24-6-2016.

Ο πίνακας θα επικαιροποιηθεί με νέα σημεία στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2018-01-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-19
Αναγνωριστικό
8c390b35-6e1b-4f29-b875-9d3df59a040e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Γεωτρήσεις Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Γεωτρήσεις Κρήτης
Σύνοψη πόρου
Γεωτρήσεις - πηγάδια Κρήτης και δεδομένα
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Γεωλογία
Τιμή της λέξης κλειδί
Γεωτρήσεις Κρήτης
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία