Πρωτεύουσες καρτέλες

Στο πλαίσιο της καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκαταστήσει σε όλη την Ελλάδα συμβατικούς βροχομετρικούς σταθμούς με παρατηρητές. Στην Κρήτη, η εποπτεία 19 τέτοιων συμβατικών βροχομετρικών σταθμών πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Προκειμένου να δείτε την γεωγραφική κατανομή των σταθμών πατήστε εδώ.)

Για τη μέτρηση του ύψους βροχής χρησιμοποιούνται δεκαπλασιαστικά βροχόμετρα ύψους 1,68 m, εσωτερικής διαμέτρου χοάνης 190 mm, με ενσωματωμένη κλίμακα μέτρησης των χιλιοστών της βροχόπτωσης. (Προκειμένου να δείτε το βροχόμετρο πατήστε εδώ.)

Η καταγραφή της βροχόπτωσης πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 π.μ. της επόμενης μέρας. Τα βροχομετρικά δεδομένα αποστέλλονται με μηνιαίο δελτίο από τους παρατηρητές στην Διεύθυνση Υδάτων για να καταγραφούν σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Ως βροχομετρική περίοδος έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του ενός έτους μέχρι τον Αύγουστο του επόμενου έτους. Η χρονοσειρά καταγραφής σε ηλεκτρονικό αρχείο των βροχομετρικών δεδομένων από τη Διεύθυνση Υδάτων περιλαμβάνει τα βροχομετρικά έτη από το 2009 -2010 και εξής.

Τα δεδομένα που παρατίθενται αφορούν σε χιλιοστά ύψους βροχής ανά μήνα.

Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης ) – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr και i.mari@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-05
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2019-06-12
Αναγνωριστικό
a5ab47a6-6187-453b-8d2c-1c172f889823
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
ydata@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Βροχομετρικά δεδομένα από το δίκτυο των συμβατικών σταθμών με παρατηρητές
Aναγνωριστικό πόρου
Βροχομετρικά δεδομένα από το δίκτυο των συμβατικών σταθμών με παρατηρητές
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Τιμή της λέξης κλειδί
Μέτρηση βροχής
Ελεγχόμενο λεξιλόγιο προέλευσης - Τίτλος
Μέτρηση βροχής
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2019
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2019 - 12:00
Ημερομηνία λήξης
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2019 - 12:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2019
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2019
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2019
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Διεύθυνση Υδάτων
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ydata@apdkritis.gov.gr